Polityka prywatności

 


Administrator

Administratorem danych jest Group One S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000489566, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP 5272706395, o kapitale zakładowym 2 651 000,00 złotych.

Poniższe agencje medialne należące do Grupy Kapitałowej Group One S.A. mogą realizować kampanie online w zakresie Best Brands, z wykorzystaniem plików cookies przeglądarek lub identyfikatorów urządzeń mobilnych za pośrednictwem systemów technicznych obsługiwanych przez dostawców usług technologicznych (czyli tzw. „adserwerów”):

  • Value Media Sp. z o.o.
  • Mediaplus Sp. z o.o.
  • Labcon Sp. z o.o.
  • Group One Media Sp. o.o.
  • RL Media Sp. z o.o. Sp.k.

Adserwery dostawców usług wykorzystują pliki cookie przeglądarek i identyfikatory urządzeń mobilnych do oznaczania i rozpoznawania urządzeń końcowych (przeglądarek internetowych lub aplikacji mobilnych).


Cele przetwarzania, podstawa prawna

Jeśli celem przetwarzania jest przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym użytkownika lub personalizacja reklam, w każdym przypadku podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przeciwnym razie podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odnosi się to do wyświetlania niespersonalizowanych reklam oraz do statystycznej oceny skuteczności takich reklam.

 

Pliki cookie przeglądarek

Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub proste wpisy w bazie danych, które przechowuje przeglądarka użytkownika. Dane zawarte w tych plikach może odczytać wyłącznie system, który je utworzył. Pliki cookie adserwerów zawierają anonimowy, unikalny numer seryjny (identyfikator), który pozwala na identyfikację urządzeń końcowych podczas dostarczania reklam. W przypadku usunięcia pliku cookie użytkownik nieodwracalnie usuwa również identyfikator na urządzeniu końcowym. Pliki cookie wykorzystywane przez systemy w żaden sposób nie wpływają negatywnie na urządzenie końcowe użytkownika (np. komputer/tablet), a w szczególności nie zawierają wirusów. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, co może jednak uniemożliwić mu wykorzystywanie pełnej funkcjonalności platformy lub odwiedzanej strony internetowej. To samo dzieje się w przypadku usuwania zapisanych plików cookie.

 

Identyfikator urządzenia mobilnego

Reklamy mogą być również dostarczane w aplikacjach mobilnych (apkach) za pośrednictwem platformy. Aplikacje takie mogą również korzystać tzw. identyfikatora urządzenia mobilnego zapewnionego przez system operacyjny urządzenia mobilnego użytkownika (Apple iOS lub Google Android). Identyfikator ten wykorzystywany jest w taki sam sposób jak plik cookie, który zawiera anonimowy numer seryjny.

Systemy dostawców usług reklamowych nie mogą samodzielnie zmieniać ani usuwać takiego identyfikatora. Użytkownik może wyłączyć możliwość korzystania z takiego identyfikatora, dokonując odnośnych zmian w ustawieniach aplikacji lub systemu operacyjnego. To może jednak uniemożliwić wykorzystanie wszystkich funkcji aplikacji lub systemu. Podobnie jest w przypadku dokonywania zmian w identyfikatorze lub jego usuwania (w zależności od aplikacji i systemu operacyjnego). Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w polityce prywatności odnośnej aplikacji i systemu użytkownika.
 

Wyświetlanie reklam online na podstawie zachowań użytkowników (tzw. targetowanie

Dostawcy usług zbierają dane na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych klientów reklamowych i na stronach internetowych z reklamami, a także anonimowo przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dane takie wykorzystywane są do targetowania reklam w urządzeniach końcowych na podstawie zachowań użytkowników. Anonimowe identyfikatory mogą być również przypisywane do kategorii reklamowych (np. przypuszczalny wiek między 18. a 35. rokiem życia czy zainteresowanie samochodami). Kategorie te zawsze odnoszą się jednak do większej grupy urządzeń (indywidualnie i grupowo). Oznacza to, że nie możemy zidentyfikować nikogo jako użytkownika ani jako konkretnej osoby przy wykorzystaniu identyfikatora reklamowego lub kategorii przypisanych do takiego identyfikatora, ani nie mogą tego zrobić dostawcy usług.

 

Monitorowanie efektów kampanii na stronach klientów reklamowych

Monitorowanie odnosi się do kontaktu użytkowników z reklamami na innych stronach internetowych (kontakt wzrokowy i kliknięcia banerów reklamowych) wraz z późniejszymi interakcjami na stronach internetowych reklamodawcy. Zgromadzone dane są analizowane statystycznie w celu optymalizacji wydajności kampanii medialnych.
 

Inspektor ochrony danych

Pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: iod@gruopone.com.pl

 

Prawa osób, których dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

Okres przechowywania danych

W przypadku danych osobowych, okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.